Studenten zeer tevreden over Ad Management

Studenten zeer tevreden over Ad Management

De eerste resultaten van de NSE (Nationale Studenten Enquête) zijn bekend. Geweldige resultaten voor o.a. Ad Management van Saxion waar we trots op mogen zijn! Het is mooi te zien dat studenten vertrouwen in ons onderwijs hebben en hun waardering uiten over de kwaliteit die wij leveren. Op basis van de studenttevredenheid scoort de deeltijdopleiding Ad Management een 8,0.

Ad Management studenten

Indicator studenttevredenheid

De cijfers voor de indicator studenttevredenheid worden bepaald door scores op zes thema’s, namelijk:

  • inhoud en opzet van het onderwijs;
  • aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan;
  • docenten, studiebegeleiding;
  • toetsing & beoordeling en
  • betrokkenheid & contact.

Het Saxion streefcijfer voor studenttevredenheid voor 2022 is een 7,5. Studenten geven SPS (Saxion Parttime School) dit jaar een gemiddelde studenttevredenheid van een 7,4; in 2021 gaven studenten ons ook een 7,4. We zijn zeer verheugd met dit resultaat! Als we kijken naar de indicator algemeen oordeel, over hoe tevreden studenten zijn over de gekozen opleiding, dan zien we bij SPS dat 73% van de studenten (zeer) tevreden is. In 2021 was 74% van de studenten (zeer) tevreden met de opleiding. Ondanks de kleine daling zijn we verheugd met deze score. De Saxion streefwaarde voor deze indicator is 80%. Tot slot is het opvallend dat de respons is toegenomen t.o.v. 2021, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten wordt vergroot.

Analyse van uitkomsten en verbeteracties

Momenteel zijn de kwantitatieve data uit het NSE onderzoek beschikbaar. In juli volgen nog gedetailleerde opleiding specifieke rapportages, waarin de kwantitatieve data is aangevuld met de feedback die door studenten op de open vragen is gegeven. Er zal een analyse worden gemaakt van de uitkomsten van de NSE2022 en (waar beschikbaar) tevens een vergelijking met de NSE2021. Over de uitkomsten en de feedback van de NSE gaan we na de zomervakantie in gesprek met de opleidingscommissie, studenten en docenten, zodat we gericht kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Over de verbeteracties die hieruit voortkomen voor studiejaar 22-23, en voortgang hierop worden studenten, docenten en opleidingscommissie over geïnformeerd.

Docent Andrea Overkamp

Voordat per sector een toelichting volgt, eerst nog een dankwoord voor alle collega’s die bij SPS werken of op een andere manier betrokken zijn bij het onderwijs van SPS. Juist door jullie inzet en betrokkenheid hebben we deze mooie resultaten behaald. Door onze studenten goed te begeleiden, te informeren, vlot en adequaat te reageren op vragen en onderwijs te verzorgen tijdens het afgelopen jaar voelen studenten zich veilig en op hun gemak om bij SPS een opleiding te volgen en zichzelf te zijn. Nogmaals onze dank daarvoor!

Over de NSE

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin tussen half januari en half maart naar de mening is gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling.