Grensland College en gemeente Winterswijk sluiten huurovereenkomst

Grensland College en gemeente Winterswijk sluiten huurovereenkomst

Vanaf 1 juli 2021 huurt het Grensland College een deel van het raadhuis van de gemeente Winterswijk. De ruimte is bestemd voor het verzorgen van tweejarige praktijkgerichte hbo-deeltijdopleidingen. In september 2021 start het samenwerkingsverband van het Graafschap College, HAN University of Applied Sciences en Saxion Hogeschool onder de vlag van het Grensland College vanuit het raadhuis met de Associate degree (Ad)-opleiding Management.

Het doel van het Grensland College is om afgestudeerde mbo-4 studenten en huidige werknemers uit de grensregio op te leiden naar hbo-niveau. Op die manier krijgen zij de kans om zich dichtbij huis verder te ontwikkelen. In de beginfase biedt het Grensland College deeltijdopleidingen aan, later volgen ook voltijd-varianten.

Sleuteloverdracht

Uniek concept binnen de Achterhoek en de Euregio

Door deze onderwijsontwikkeling ontstaat een toekomstbestendige bijdrage aan het Achterhoeks en Euregionale onderwijs, de economie en de werkgelegenheid. Voor de vorming van het Grensland College heeft het Graafschap College samenwerkingsafspraken met HAN University of Applied Sciences en Hogeschool Saxion. Naast de Ad-Management biedt het Grensland College in september ook de Ad-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek bij het CIVON in Ulft aan. De plannen voor het Grensland College worden in de komende jaren verder ‘uitgerold’ met nieuwe, vraaggerichte opleidingen.

Wethouder Elvira Schepers: “Het Grensland College is een geweldig initiatief. Het helpt bedrijven en instellingen in de grensstreek om goed gekwalificeerd personeel zelf op te leiden of aan te trekken en het kan jongeren behouden voor de Achterhoek. Het Grensland College helpt ons zo om de krimp in de komende jaren aan te pakken. Ik ben trots op deze hbo-opleiding in de Achterhoek en dat het Grensland College zich huisvest in ons raadhuis, een prachtige aanwinst voor Winterswijk.”

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 15 juni in met de komst van het Grensland College. Op 25 juni vond de sleuteloverdracht plaats door wethouder Elvira Schepers aan de directieleden van het Graafschap College, de HAN en Saxion, de samenwerkende onderwijsinstellingen binnen het Grensland College.