Wat is een Associate degree?

Een Associate degree opleiding is een 2-jarige praktijkgerichte opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je wordt opgeleid tot niveau 5 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF). Hiermee is een Associate degree opleiding de brug tussen een mbo 4-opleiding en een bacheloropleiding.

Studenten leren de theorieën uit hun vakgebieden op praktische vraagstukken toe te passen. Verder werken studenten aan complexe taken, leren ze hoe ze een operationeel team aansturen en hoe ze binnen de eigen werkomgeving doelgericht communiceren.

Onderwijsniveau

Het hoger onderwijs in Nederland bestaat uit 3 niveaus: Associate degree, Bachelor en Master. De Associate degree bevindt zich op niveau 5, tussen mbo (niveau 4) en hbo Bachelor (niveau 6).

Klik op de afbeelding hier naast voor meer informatie.

Doorstromen naar een bacheloropleiding

Heb je jouw Associate degree opleiding succesvol afgerond? Dan kun je doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding. Vervolgens kan je de hbo-bacheloropleiding in verkorte tijd afronden. De resterende studielast kan tot 120 studiepunten (twee jaar) worden ingekort.

Ja, ik wil praktisch verder!

Aanmelden Opleidingen