Missie

De onderwijsinstellingen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband Grensland College vinden het een maatschappelijke plicht om scholing te bieden die goed aansluit op de vraag uit de praktijk. Op die manier zijn Ad-afgestudeerden meteen een meerwaarde voor hun werkgevers. Met Ad-opleidingen geven we mensen de ruimte hun talenten te ontwikkelen en te behouden, en zetten we die talenten zo veel mogelijk in de regio Achterhoek in. Zo blijven we als regio innovatief en dragen we ons steentje bij aan de arbeidsmarkt.  

Visie

Het Grensland College is er voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen. Er wordt onderwijs aangeboden in de vorm van Associate degrees, die passen bij de marktbehoefte in de regio Achterhoek. We realiseren dit onderwijs door de opleidingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het werkveld. Door talent te behouden en aan te trekken draagt het Grensland College bij aan een verbetering van het vestigingsklimaat in de grensregio en sluit het aan op de actuele behoefte van de arbeidsmarkt.  

Hybride leeromgevingen

Grensland College creëert een hybride leeromgeving. Theorie en praktijk gaan zoveel mogelijk hand in hand met je opleiding, met volop praktische mogelijkheden voor doorontwikkelen. Je krijgt ook les van hybride docenten met veel praktijkervaring. Werkgevers krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van de hybride leeromgeving. We maken onderwijs bijvoorbeeld ook mogelijk in bedrijven en instellingen zelf. Ook maken we gebruik van innovatiecentra in de regio. Zo zorgen we voor een authentieke werkomgeving.

Praktijkgericht onderwijs

We realiseren praktijkgericht onderwijs door de arbeidsmarkt en het onderwijs structureel te verbinden. Werkgevers worden betrokken bij de inhoud en uitvoering van het onderwijs. We zetten ook hybride docenten in, professionals die een baan in het onderwijs combineren met een andere baan. Kennis en ervaring uit het werkveld worden op deze manier verwerkt in de opleiding.

Groei

Een Associate degree biedt kansen aan mensen met een mbo 4-diploma, die praktijkgericht verder willen leren. Dat geldt ook voor de op-, bij- en omscholing van werknemers in het kader van een leven lang ontwikkelen. Zo maken we groei mogelijk. Ook werkgevers kunnen groeien, door te investeren in up-to-date onderwijs. Goed gekwalificeerde werknemers passen hun kennis direct in de praktijk toe.