Missie

De opleidingen zijn een passend antwoord op de vraag naar arbeidskrachten door de Euregionale arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om talentontwikkeling en talentbehoud, en om op- en bijscholing van zittend personeel. Talenten die de theorie uit hun vakgebied toe kunnen passen op praktische vraagstukken zijn direct van meerwaarde voor hun werkgever.

Visie

Het Grensland College is er voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen. Er wordt onderwijs aangeboden in de vorm van Associate degree, die passen bij de marktbehoefte in de regio Achterhoek en Kreis Borken. We realiseren dit onderwijs door de opleidingen in nauwe samenwerking met het werkveld te ontwikkelen. Door talent te behouden en aan te trekken dragen we bij aan een verbetering van het vestigingsklimaat in de grensregio.

Hybride leeromgevingen

Grensland College creëert een hybride leeromgeving. Theorie en praktijk gaan zoveel mogelijk hand in hand met je opleiding, met volop praktische mogelijkheden voor doorontwikkelen. Je krijgt ook les van hybride docenten met veel praktijkervaring. Werkgevers krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van de hybride leeromgeving. We maken onderwijs bijvoorbeeld ook mogelijk in bedrijven en instellingen zelf. Ook maken we gebruik van innovatiecentra in de regio. Zo zorgen we voor een authentieke werkomgeving.

Praktijkgericht onderwijs

We realiseren praktijkgericht onderwijs door de arbeidsmarkt en het onderwijs structureel te verbinden. Werkgevers worden betrokken bij de inhoud en uitvoering van het onderwijs. We zetten ook hybride docenten in, professionals die een baan in het onderwijs combineren met een andere baan. Kennis en ervaring uit het werkveld worden op deze manier verwerkt in de opleiding.

Groei

Een Associate degree biedt kansen aan mensen met een mbo 4-diploma, die praktijkgericht verder willen leren. Dat geldt ook voor de op-, bij- en omscholing van werknemers in het kader van een leven lang ontwikkelen. Zo maken we groei mogelijk. Ook werkgevers kunnen groeien, door te investeren in up-to-date onderwijs. Goed gekwalificeerde werknemers passen hun kennis direct in de praktijk toe.

Euregionaal verbonden

We bundelen de krachten met onze collega werkgevers en onderwijsinstellingen over de grens. We steken veel energie in de Euregionale verbinding van de arbeidsmarktregio’s in beide landen. Deze synergie levert voor de grensstreken Achterhoek en Kreis Borken een grotere aantrekkingskracht op.

“Voor de toekomst van de regio is het essentieel
dat we de arbeidsmarkt grensoverschrijdend bedienen.”

Mirjam Koster
Voorzitter college van bestuur Graafschap College

Grenzeloos samenwerken

Samenwerken doen we op allerlei manieren. Aan de ene kant werken we vanuit het Triple Helix model, met een aanbod van opleidingen met cross-overs tussen verschillende vakgebieden. Aan de andere kant krijgen afgestudeerde mbo-studenten en arbeidskrachten uit het grensgebied de kans om zich dichtbij huis verder te ontwikkelen.