Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in. Hopelijk geldt dat ook voor jouw werkgever. Het kan dus zijn dat hij of zij jouw studie wil (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever.

Subsidie

Als de werkgever het grootste deel van de opleidingskosten van zijn medewerker betaalt, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar (zie verderop onder ‘Belastingdienst’). Daarnaast stimuleert de overheid met subsidies op studiekosten dat medewerkers zich ontwikkelen of dat zij de benodigde kwalificaties voor een nieuwe baan behalen. Ook subsidieert het UWV de scholingskosten voor werkzoekenden, als die scholing ervoor zorgt dat deze werkzoekenden daarmee wél (weer) voldoende gekwalificeerd zijn voor een baan.

Scholing onder werktijd

Indien de scholing plaatsvindt onder werktijd, kunnen de kosten oplopen. In veel cao’s staat geformuleerd hoeveel dagen studieverlof de werkgever verplicht is door te betalen. Verder is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een terugbetaalregeling van de studiekosten bij ontslag.

Belastingdienst

Voor werkgevers en ondernemers zijn studie- of scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je op belastingdienst.nl. Ook kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de  Subsidieregeling Praktijkleren, voor het begeleiden van een praktijkleerplaats. Meer hierover vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.