Jitte Breukers

“Het vertrouwen in eigen kunnen is gegroeid”

Jitte Ad PEP

Jitte Breukers | Ad Pedagogisch Educatief Professional

Na jarenlang in de kinderopvang te hebben gewerkt heb ik de stap genomen om te gaan werken in het speciaal basisonderwijs (cluster 4). Dit heeft mij veel gebracht. Vooral het vertrouwen in eigen kunnen is erg gegroeid.

Begin 2022 ben ik gestart met de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Wat ben ik blij met deze opleiding. Ik ben me meer bewust geworden van de manier van eigen handelen en ik heb nu nog meer inzicht in de ontwikkeling van het kind. Had ik twijfels toen ik aan deze opleiding begon? Ja, nou en of. Waarom? Ik heb twee jonge kinderen. Lukt dit dan wel? Gelukkig is de opleiding goed te combineren met een gezin. Goed plannen is hierbij belangrijk.

Ad Pedagogisch Educatief Professional
Ad Pedagogisch Educatief Professional

Op de hoogte blijven van andere ervaringsverhalen en tips?