Studie-inhoud

Je leert school en de naschoolse opvang met elkaar verbinden. Ook kun je na de opleiding het voortouw nemen als coach of adviseur in de kinderopvang of problemen oplossen in scholen of wijkteams voor kinderen en jongeren. Een interessante uitdaging, want met het heersende lerarentekort ben je ontzettend nodig!

Studieopbouw

Per week volg je 8 uur college, doe je 16 uur relevant werk of stage en 16 uur zelfstudie.

De opleiding duurt twee jaar. Hieronder vind je het programma voor studiejaar 2025-2026

Je bestudeert de leer- en ontwikkelingslijnen van kinderen, leert hoe ze hun talenten ontplooien en hoe je hun leeromgeving uitdagender maakt. Je bespreekt ervaringen met anderen en werkt samen aan opdrachten.

Semester 1: Pedagoog (het ontwikkelende kind)
Semester 2: Pedagoog en ontwerper (het kind in de ontwikkelingsgerichteomgeving)

Je duikt dieper in complexe situaties. Hoe ondersteun je kinderen die hulp nodig hebben? Welke rol spelen ouderbetrokkenheid en wijkwerk? Je leert over regelgeving en sluit de studie af met een eindproject dat bij de praktijk past.

Semester 1: Pedagoog en verbinder (het kind binnen de keten)
Semester 2: Pedagoog en coach (het kind en de professional)

Iselinge Hogeschool

Relevante praktijkomgeving

Je voert je praktijkopdrachten uit op een relevante werk- of stageplek. Dat wat je tijdens de Ad-opleiding leert, kun je direct in de praktijk toepassen. Dit helpt om alles snel eigen te maken en het zo goed mogelijk te begrijpen.

Meer weten?

Voor vragen over studie-inhoud, toelatingseisen of kosten van de opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional bel of mail gerust.

+31 314 374141
info@iselinge.nl

Algemene vragen over het Grensland College:

+31 6 10 44 93 91
info@grenslandcollege.nl