Studie-inhoud

Dit ga je leren

Je wordt een professional die kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar, pedagogisch-didactisch onderlegd is, beleid kan implementeren, kennis heeft van wet- en regelgeving, partijen bijeenbrengt en collega’s coacht. Dit alles om samen het ideale ontwikkelingsklimaat te creëren voor kinderen.

Studieopbouw

De Ad Pedagogisch Educatief Professional is opgebouwd rondom vier rollen die relevant zijn in de beroepspraktijk:

  • pedagoog;
  • ontwerper;
  • verbinder;
  • coach

Meer informatie kan je vinden op de website van Iselinge Hogeschool.

Ad Pedagogisch Educatief Professional
Studieruimte Iselinge Hogeschool in Doetinchem

Studieprogramma

Deze Associate degree opleiding duurt 2 jaar.

In het eerste studiejaar draait het om hoe de kinderen zich ontwikkelen en wat de omgeving daaraan kan bijdragen. Het tweede studiejaar staat het begeleiden van kinderen in complexe situaties centraal.

Direct inzetbare kennis

Je combineert de opleiding met een relevante baan of stage, zodat theorie en praktijk elkaar versterken. Dat wat je tijdens de Ad-opleiding leert, kun je direct in de praktijk toepassen. Dit helpt om alles snel eigen te maken en het zo goed mogelijk te begrijpen.

Ad Pedagogisch Educatief Professional
Ad Pedagogisch Educatief Professional

Relevante praktijkomgeving

Bij de start van het eerste studiejaar moet je relevant (betaald of onbetaald) werk verrichten binnen het onderwijs, de kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. Je werkt minimaal 16 uur per week, waarvan je gemiddeld 4 uur per week de mogelijkheid hebt om opdrachten uit te voeren voor je studie op je werklocatie of een andere locatie.

Pak je groeikansen

Ook na de opleiding kan je je nog verder verrijken. Denk hierbij aan een directe doorstroom naar de pabo met behulp van een schakelprogramma van Iselinge Hogeschool.

Gebouw Iselinge Hogeschool in Doetinchem