Studie-inhoud

Met de Associate degree Sociaal Werk zet je in twee jaar tijd een flinke stap in jouw loopbaan. De nieuwe vaardigheden en kennis die je opdoet, kun je direct in de praktijk brengen op je werkplek. Volg flexibel onderwijs en vorm jezelf in twee jaar tot sociaal werker op niveau 5!

Studieopbouw

De Ad Sociaal Werk wordt aangeboden door de HAN en duurt 2 jaar. Je volgt 4 modules van 30 studiepunten. Een module sluit je gemiddeld na een half jaar af, zowel in de praktijk als op de opleiding. Om je Associate degree te halen heb je 120 EC’s nodig.

De Ad Sociaal Werk is flexibel ingericht. Hierdoor kun je keuzes maken in leeractiviteiten en het moment van inleveren van tentamens. Ook sluit de opleiding bij zowel nieuwe medewerkers als mensen met ruime ervaring in het Sociaal Werk aan.

Hieronder vind je het programma voor studiejaar 2024-2025.

In het 1e jaar van de Associate degree-opleiding Sociaal Werk in deeltijd maak je kennis met de brede basis van sociaal werk. Hierin staat het werken met de cliënt centraal. En doe je basiskennis op over psychologie en recht. Ook komen er actuele ontwikkelingen aan bod, zoals ‘ambulantisering’ en ‘burgerparticipatie’. Je volgt 2 modules waarin basiskennis, -houding en -vaardigheden van het sociaal werk aan bod komen.

Module: basis Sociaal Werk
In deze module staat methodisch handelen als sociaal werker centraal. Je leert relevante theorieën uit de psychologie, pedagogiek en kennis over recht. Op basis van deze informatie leer je jouw werkwijze te onderbouwen, uit te voeren en te evalueren. Door te reflecteren vergroot je je professionaliteit.

Module: werken in het sociaal domein
In deze module bekijk je jouw werkplek als ‘door de ogen van de cliënt’. Je maakt hiervoor een verbetervoorstel, waarbij de samenwerking met andere professionals een belangrijk element is. Daarnaast leer je de reikwijdte van het sociaal werk kennen. Dit doe je door een overzicht te maken van de kaders waarin sociaal werkers werken en je verdiept je in welke rol jij daarbinnen inneemt. Je illustreert aan de hand van voorbeelden hoe jij bijdraagt aan de verbetering van werkprocessen in jouw eigen werkomgeving.

Tijdens het 2e jaar duik je dieper in de wereld van het sociaal werk. Je volgt een verdiepende module waarin je aan de slag gaat met complexere situaties en vernieuwend denken. Ook volg je een afstudeermodule. Alles goed afgerond? Dan heb je je Associate degree alweer in de pocket!

Module: verdieping Sociaal Werk
Je houdt je bezig met burgers binnen onze maatschappij, die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit kan soms van korte duur zijn maar ook lange duur. De problematiek waar deze burgers mee te maken krijgen, speelt zich af binnen verschillende levensgebieden. Omdat het werken met complexere cliënten en het eigen maken van nieuwe werkwijzen veel betekent voor hoe jij je als persoon en professional ontwikkelt in jouw eigen werkcontext, besteden we in deze module aandacht aan het integreren van denken, voelen en handelen. Dit doen we in de vorm van een supervisietraject in groepjes van vier studenten.

Afstudeermodule: de Ad’er als hbo-professional in sociaal werk
In de afstudeermodule ontwerp je een voorlichtingsactiviteit. De voorlichting heeft een preventief karakter en is gericht op het vergroten van welzijn van cliënten. Daarnaast staat zelfzorg centraal. Je maakt inzichtelijk hoe jij verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van jezelf en de ander binnen de hulpverleningsrelatie met cliënten en organisatie.

Ad Sociaal Werk
Ad Sociaal Werk

Relevante praktijkomgeving

Om deze deeltijdopleiding te kunnen doen, heb je dus een relevante (betaalde of onbetaalde) werkplek van gemiddeld 20 uur per week nodig en een werkplekcoach met een relevante afgeronde Ad-opleiding of hoger. Met jouw werkplek sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af waarin vastligt dat je de ruimte krijgt om in de praktijk aan het leren beheersen van de leeruitkomsten te werken.

Meer weten?

Voor vragen over studie-inhoud, toelatingseisen of kosten van de opleiding Ad Sociaal Werk bel of mail gerust en vraag een adviesgesprek aan.

+31 24 353 1540
SocialWork.Deeltijd@han.nl

Algemene vragen over het Grensland College:

+31 6 10 44 93 91
Info@grenslandcollege.nl