Vier hbo-opleidingen van start binnen het Grensland College in september 2022

Vier hbo-opleidingen van start binnen het Grensland College in september 2022

De kop is eraf! Op 2 september jl. werd het Grensland College officieel geopend in het Raadhuis in Winterswijk en begon de eerste Associate degree (Ad) deeltijdopleiding: Management. Maar daar blijft het niet bij. In september 2022 komen er nog eens drie praktijkgerichte hbo-opleidingen bij, wat het totaal op vier zet. Een ambitieus doel om de vraag naar hbo-geschoold personeel in de Achterhoek en de Kreis Borken te vervullen. “Maar dit is slechts een begin, het is echt een traject van de lange adem”, begint Van der Graaff.

Met de opening van het Grensland College in september door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er gehoor gegeven aan die vraag. “Op initiatief van het Graafschap College en in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en hogeschool Saxion faciliteert het Grensland College tweejarige praktijkgerichte deeltijdopleidingen die aansluiten bij de wensen en behoeften die we zien in de ‘Euregionale’ arbeidsmarkt”, schetst Alexander van der Graaff, projectmanager van het Grensland College. “De opening van dit nieuwe grensoverschrijdende initiatief trok werkgevers, bestuurders en medewerkers van onderwijsinstellingen uit de hele Euregio.”

Alexander van der Graaff

Goede groepsdynamiek

De eerste lichting voor de Ad Management bestaat uit 15 gemotiveerde studenten uit allerlei sectoren. Iedere donderdag komen zij naar Winterswijk om beter te leren leidinggeven en coachen. Naast reguliere lessen, krijgen de studenten regelmatig gastlessen van vakmensen uit het werkveld. Alles wat ze die dag leren, kunnen ze vervolgens op hun werk direct in de praktijk toepassen. “Zowel de studenten als docenten komen graag naar het Raadhuis. Het is hier kleinschalig en intiem. De groepsdynamiek is goed en de groep is erg hecht.”, vertelt Van der Graaff vol trots.

“Een veelbelovende start en dat groepsgevoel willen we doorzetten bij de komende opleidingen.” Per 1 september 2022 beginnen er maar liefst vier tweejarige deeltijdopleidingen: management, engineering, gebouwgebonden installatietechniek én sociaal werk.

“De groepsdynamiek is goed en de groep is erg hecht.” – Alexander van der Graaff, projectmanager Grensland College

Techniek in het DNA van de Achterhoek

De Achterhoek ademt maakindustrie. Denk aan bedrijven als Marel, Kaak, Nedap en Van Raam. Deze sector ontwikkelt zich ontzettend snel waarmee de vraag naar goed opgeleide technici groeit. “Uit ons onderzoek bleek dan ook dat er veel behoefte is aan kennis van conventionele vakgebieden als werktuigbouwkunde, mechatronica en elektrotechniek. Die drie vakgebieden komen samen in de Associate degree opleiding Engineering.”

“De opleiding is bedoeld voor werkenden die klaar zijn voor een volgende stap”, licht Van der Graaff toe. “Maar ook voor mbo-4 studenten van bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, mechatronica of Smart Industry die graag willen doorstuderen in een brede engineeringsopleiding, maar tegelijkertijd al geld willen verdienen. Met de Ad Engineering ben je straks de technologische schakel tussen productie en engineering.”

Technische parel

De Ad Engineering is niet de enige technische opleiding die in september 2022 op het Grensland College te volgen is. “Gebouwgebonden Installatietechniek (GGIT) is nog zo’n technisch pareltje”. Volgens Van der Graaff is er een groot tekort aan personeel in de installatiebranche. “Bedrijven staan te springen om mensen die willen toetreden tot deze branche of willen doorgroeien in hun vakgebied. Hierdoor ontstaan initiatieven als “Be an engineer”, die bijvoorbeeld zij-instromers helpen om voor een carrière in de techniek te gaan.”

Gebouwen moeten duurzamer. Dit zorgt ervoor dat integraal denken een steeds grotere rol speelt in deze sector. Bouw en installatietechniek worden meer en meer met elkaar verweven. “Kennis van beide vakgebieden is dan ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan BINX in Groenlo waar integraal bouwen al standaard is. Daar gaat het steeds meer naartoe.”

Het Graafschap College is een aantal jaar geleden al begonnen met de combi-opleiding Smart Building waarin bouw, installatietechniek en ICT werden gecombineerd. ‘Daar is uiteindelijk de Ad GGIT ‘bovenop gezet’ om ook op hbo-niveau mensen op te leiden.’

“Van BIM-modelleur tot werkvoorbereider; door de brede scope is deze opleiding geschikt voor een gemêleerde groep aan vakmensen. Als je maar wel een parate basiskennis van techniek hebt.”

“De taal van de techniek kent geen grenzen” – Alexander van der Graaff, projectmanager Grensland College

Vraag naar zorgpersoneel neemt toe

Dat de ontwikkelingen in de technologie erg snel gaan, is ook voor de zorgsector van toegevoegde waarde. Steeds meer mensen moeten en willen langer thuis wonen. Dit vraagt om zorg die op afstand gerealiseerd kan worden en daar is technologie een goede oplossing voor. “De enorme vraag naar kennis van zorg in combinatie met technologie is dan ook niet zo verwonderlijk. Maar ook het sociaal welzijnswerk is breed aanwezig in de regio, met name op het gebied van preventieve gezondheid. De deeltijdopleiding Sociaal Werk sluit hier naadloos op aan. Deze opleiding leidt op voor werk in de gehandicapten- en ouderenzorg, de psychiatrie, het welzijnswerk, maar ook bijvoorbeeld als WMO- of Jeugdzorgconsulent bij de gemeente.

Grensoverschrijdende studies

Op dit moment worden de deeltijdopleidingen enkel nog in het Nederlands aangeboden, maar het doel is om in de behoefte van de complete grensregio te voorzien. “Er worden al gesprekken gevoerd met de Westfählische Hochschule Bocholt om te kijken hoe zij een rol kunnen spelen bij de Ad Engineering. De taal van de techniek kent immers geen grenzen.”

Daarnaast trekt de opleiding Sociaal Werk bij zowel de HAN als het Saxion al veel internationale studenten. “Met deze Associate degree binnen het Grensland College hopen we in de toekomst ook in deze regio veel Duitse studenten aan te spreken.”

Plannen voor de toekomst

“Bij vier opleidingen blijft het zeker niet,” stelt van der Graaff. “Het doel is om in september 2024 negen opleidingen aan te bieden. We bouwen het gelaagd op, elk jaar komen er 2 tot 3 opleidingen bij. Er is veel contact met diverse koepels om de behoefte van de markt te blijven peilen. Denk bijvoorbeeld aan het VNO-NCW en de industriële kring Achterhoek. Maar ook de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken om aan de euregionale vraag te kunnen voldoen.”

Op de vraag welke opleidingen de markt verder nog mag verwachten, antwoordt Van der Graaff: “Er komt in ieder geval een Ad die zich richt op de groene sector. Ook kijken we naar een Ad bouwkunde. Verder staat programmeren en ICT op het programma. En behalve maakindustrie, is logistiek natuurlijk ook alom aanwezig in deze grensregio. Dus een Ad-opleiding in logistics management staat ook zeker op het wensenlijstje. En dan is er nog ruimte voor 1 andere opleiding.”

“Kortom, het Grensland College faciliteert in een breed palet aan onderwijs dat praktisch, kort, op hbo-niveau én om de hoek is!“, besluit Van der Graaff.

Meer weten over de opleidingen?

Op woensdagavond 16 februari 2022 is er een open avond op het Grensland College. Maak kennis met docenten en spreek met studenten die een van de opleidingen al volgen op de HAN, Saxion of Grensland College om meer over de opleiding van jouw interesse te leren. Dus ben je als potentieel student of als werkgever geïnteresseerd in één van de vier opleidingen? Kom dan zeker even langs.

Open avond – 16 februari 2022